Eskiden ilkokulda alınan resim defterlerinin üzerinde mutlaka hangi iki resim yer alırdı?

Sorunun doğru cevabı “c” şıkkı olup kırmızı ile işaretlenmiştir.

a) Kalem ve kalemtıraş

b) Cetvel ve pergel

c) Palet ve fırça

d) Divit ve